Maak kennis met…Milady de Winter!

 In Musical

MILADY DE WINTER is een echte femme fatale. Sluw, meedogenloos en van ongekende schoonheid. Verbitterd en wraaklustig door haar bewogen verleden. Wordt door Kardinaal Richelieu als spionne ingezet om de koning en koningin uit elkaar te drijven en een oorlog tussen Frankrijk en Engeland te ontketenen.

Vertolkt door: Claudia Hoogland

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt