Maak kennis met…Kardinaal Richelieu & Rochefort!

 In Musical

KARDINAAL RICHELIEU is katholiek kerkvorst en de rechterhand van Koning Lodewijk. Statig, manipulatief en op macht belust. Strijdt in naam van het geloof. Speelt via Milady en Rochefort een gevaarlijk spel om de koning van de troon te stoten en zo zelf de macht te grijpen.

Vertolkt door: Jurgen Huigen

ROCHEFORT is hoofd van de kardinale garde en handlanger van Richelieu. Grimmig karakter, volgzaam en onderdanig. Trouwe volgeling van de kardinaal. Rochefort is voor Richelieu een belangrijke pion om het complot uit te kunnen voeren.

Vertolkt door: Robert Bakker

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt